Ronald de Haan | schilderijen

Verlangen en verleiden - ogenschijnlijk vergelijkbaar, maar bij nadere beschouwing toch heel verschillend. Het verlangen richt zich op iets mooiers, verleiding draagt in zich een element van schijn, het leidt af. Het verlangen naar schoonheid motiveert mensen zich bezig te houden met kunst, actief of passief. Maar ook kunst draagt in zich een element van verleiding. De verleiding van de kunst, de kunst van de verleiding. Waardoor laat men zich verleiden? Wat stuurt ons verlangen?

Kunst geeft wellicht een vermoeden van een mooiere wereld. We leven in een wereld van verleidingen - bijvoorbeeld die van de reclame, het snelle neefje van de kunst. Soms vervaagt de scheidslijn tussen kunst en reclame, zoals in de Pop-Art. Kunst heeft een aura van verhevenheid, maar is ondertussen ook een artikel op de markt, handelswaar. Het spanningsveld tussen verlangen en verleiden beweegt zich tussen ideaal en werkelijkheid.

De in het Friese Cornjum woonachtige kunstschilder Ronald de Haan heeft in Groningen Kunstacademie Minerva gevolgd. Hij heeft een aantal jaren als vormgever gewerkt bij Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Ook heeft hij o.a. cartoons getekend voor De Kamerkrant, het maandblad van de Kamer van Koophandel, en illustraties gemaakt voor het boek 'It sil jin mar oerkomme', van Romke Grijpstra. Exposities van zijn werk vonden eerder plaats in o.a. Zaandijk, Oosterwolde, Stiens en Enschede.

e-mail: ronald_haan@orange.nl